Co je IP adresa

IP adresa slouží jako primární identifikátor každého počítače, který je připojen v počítačové síti. Internetový protokol (z anglického Internet Protocol - zkratka IP) je typem specifického protokolu, díky kterému vůbec servery mohou spolu komunikovat a být vzájemně interoperabilní. Takovému spojení se také pak říká výměna IP adres.

IP adresy se přidělují na pokyn příslušné organizace, která má za úkol spravovat, registrovat a vést si evidenci jednotlivých IP adres. Současná světová norma je ohraničena maximem 255. 255. 255. 255 a vyšší hodnoty zatím neexistují. Nejrozšířenější dvě používané verze jsou:

Důležité je také vědět, že jedna adresa se klidně může nacházet i pod více doménových jmen, což se v praxi děje u virtuálních serverů, které běží na jednom jediném fyzickém stroji.

IP adresa je originální komunikační pečetí v počítačové síti

Kdyby IP adresa nebyla složena z unikátního číselného údaje, tak by nebylo vůbec žádným jiným způsobem možné navázat na přímé spojení s dalším počítačem v síti. Samotná adresa je složena ze dvou dalších samostatných informačních údajů:

Dlouhé číselné údaje jednotlivých počítačů se pro lepší uživatelský prožitek a komfort převádějí za pomocí služby DNS na daleko lépe zapamatovatelné URL adresy neboli konkrétní internetové stránky.

Důležitost IP adresy je často terčem negativně manipulujících útoků ze strany neeticky jednajících hackerů – tedy spíše se jedná o crackery. Mezi takové zrádné crackerské metody patří např. IP spoofing. Dosti kontroverzním samo o sebe je maskování IP adresy za pomoci anonymního proxy serveru