Co je IP spoofing

Termín spoofing se obecně v IT užívá pro označení záměrného maskování totožnosti osob či programů či dokonce pro falešné záhlaví v e-mailových zprávách, což se často týká kybekriminálního phishingu.  

IP spoofing je velmi nebezpečná crackerská technika, která se v praxi často využívá při DDoS útocích. IP spoofing maskuje IP adresu za účelem utajení identity crackerova počítače. Jeho používání je bráno jako neetické a nelegální.

Další způsob, kdy se neetičtí hackeři uchylují k IP spoofingu je moment, kdy jde o proražení bezpečnostního opatření na základě IP adresy a její autentizačního atributu. Tento druh kybernetického útoku má největší naději na svůj úspěch ve vnitřních sítích LAN. 

Spoofing vedený na adresy internetového protokolu (IP) je pro zručného crackera výhodný v tom, že velmi mnoho protokolů používaných v TCP/IP jsou IP spoofingem relativně snadno dobře napadnutelné.