Co je IP spoofing

Termín spoofing se obecně v IT užívá pro označení záměrného maskování totožnosti osob či programů, dokonce i pro falešné záhlaví v e-mailových zprávách, což se často týká kyberkriminálního phishingu.  

IP spoofing je velmi nebezpečná crackerská technika, která se v praxi často využívá při DDoS útocích. IP spoofing maskuje IP adresu za účelem utajení identity crackerova počítače. Jeho používání je bráno jako neetické a nelegální.

Neetičtí hackeři se uchylují k IP spoofingu taky v situaci, kdy jde o proražení bezpečnostního opatření na základě IP adresy a jejího autentizačního atributu. Tento druh kybernetického útoku má největší naději na úspěch ve vnitřních sítích LAN. 

Spoofing vedený na adresy internetového protokolu (IP) je pro zručného crackera výhodný v tom, že mnoho protokolů používaných v TCP/IP je IP spoofingem relativně snadno dobře napadnutelných.