Co je TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet Protocolv sobě shromažďuje protokoly pro spojování jednotlivých počítačů (serverů) do vzájemně provázaných počítačových sítí. Podle tohoto standardního protokolu síťové vrstvy TCP/IP komunikuje i celý Internet.

Samotné TCP je protokolem transportní vrstvy, který se stará o převod převáděné zprávy na paket a zpět. IP je protokolem vrstvý síťové, která slouží pro směřování a adresování.

TCP/IP se začal vyvíjet v roce 1969 podle plánu amerického ministerstva obrany pro komunikace v počítačových sítích a první oficiální verze byla veřejnosti představena o 4 roky později.

Od roku 1977 byl připojen k prehistorické síti ARPANETU. Konečnou podobu, jakou známe dnes, ale protokoly nabývají až na konci 80. let minulého století.

Struktura TCP/IP

Strukturální uspořádání TCP/IP se skládá ze 4 na sobě specificky položených vrstev. Od té fyzicky nejspodnější až ke konkrétní aplikačním službám se jedná o:

Architektura TCP/IP je založena na možnosti snadného připojení k síti nezávisle na technologii.

Důraz je zde kladen především na neobyčejně rychlý přenos cílových dat. Jedná z nevýhod je ale to, že data jsou nešifrovaná, čehož může snadno využít osoba hackera, který má nekalé úmysly. 

K tomu se následně váže i technika skenování otevřených portů, specificky zde za pomoci typu TCP scanningu.

V rukou zkušeného hackera je skenování síťových portů velmi nebezpečnou metodou pro získání potřebného druhu těch správných informací, které mají být zneužity v rámci kybernetického útoku na síť.