Co je ARPANET

Termín ARPANET je akronym od Advanced Research Projects Agency Network, což byl název grantové agentury ministerstva obrany USA, který ARPANET v začátcích finančně podporovala. ARPANET je veledůležitým mezníkem pro práci dnešního Internetu, protože stojí na jeho samotném historickém začátku.

Experimentální počítačová síť ARPANET byla oficiálně zprovozněna v roce 1969 a její chod byl trvale zastaven v roce 1990 díky dlouholetému nárůstu lokálních sítí.

Ve svém počátku měla síť ARPANETU pouze po technické stránce ověřovat korektnost systému při experimentálním přepojování paketů (Packet Switching) mezi hostitelským počítačem a terminálovým serverem.

První síťový protokol pro přenos obsahoval telnet a FTP pro vzdálenou práci na serveru, respektive přenos souboru mezi klienty.

Ostrý start ARPANETU se udál v roce 1971!

První přenosy se děly jen v rámci prostředí 4 významných amerických univerzit (dvě byly z Kalifornie, jedné z Utahu a poslední byla Stanfordský výzkumný institut). Přenos umožňoval protokol NCP (Network Control Protocol), který byl později nahrazen dnes standardně známými protokoly TCP/IP.

V roce 1973 se ARPANET dostává i do Evropy, konkrétně na její sever, a to do Norska a Spojeného království. O dalších deset let později se od ARPANETU vydělila odnož specifické vojenské sítě s názvem MILNET.

Samotný ARPANET tak od roku 1983 byl směrován spíše do civilnějšího prostředí a obecně komerční sféry tehdejších let, protože jinak do té doby šlo pořád o jeho armádní a výzkumné využití.