Co je to MILNET

MILNET byl název pro privátní vnitřní vojenskou počítačovou síť armády USA, která se v roce 1983 oddělila od své mateřské sítě, co byla známá jako ARPANET. Jméno sítě MILNET bylo odvozeno od Military Network. Síť sloužila pro efektivní síťovou komunikaci Ministerstvu obrany USA, především za pomoci e-mailové pošty.

Další osud MILNETU byl ten, že v během několika málo let se dále rozšiřoval, až se z něho stala síť Defense Data Network.

Dalším důležitým vývojovým bodem v rámci MILNETU byla jeho pomalá transformace na síť NIPRNET neboli Non-classified Protocol Router Network.  

  • Alternativní výklad termínu najdete také na Techopedia.
  • A podívejte se také na Wiki.