UDP

UDP (User Datagram Protocol) je základním protokolem transportní vrstvy v architektuře TCP/IP. Je také označován jako tzv. nespojový protokol.

Velkou výhodou UDP je malé zatížení sítě a naopak nevýhodou je to, že není nijak zajištěno, jestli sítí přenášené datagramy se ztratí, poškodí či se nezmění pořadí jejich doručení, také může docházet k duplikacím dat.

UDP protokol je v praxi používán u DNS serverů při pořizování překladu jednotlivých domén na IP adresy. Dále u různých živých přenosu videí v rámci kyberprostoru, hraní počítačových online nebo technologie VoIP.

UDP se tedy dá využít všude tam, kde se server musí věnovat v malém časovém rozmezí více klientům a vyřizovat tak jejich požadavky.

Pro případné zjištění otevřených portů UDP se používá skenovací technika UDP scanning, což spadá pod často využívanou crackerskou techniku skenování portů.