Co je dedikovaný server

Dedikovaný server je fyzickým serverem, který je uživateli jen zapůjčen na předem domluvený časový úsek mezi uživatelem a poskytovatelem serverhostingu. Uživatel tak získává server, který je mu čistě fyzicky vyhrazen v datacentru připojenému k Internetu.

Provozovatel v případě provozu dedikovaného serveru ručí jen za hardwarovou funkčnost, protože o veškerý software se stará sám uživatel, který si server u provozovatele pronajímá. Instalace OS, zabezpečení, zálohování dat nebo aktualizace jsou pod jeho individuálním dohledem.

Výhodou tohoto druhu serverhostingu je to, že server je čistě přizpůsoben pro uživatele a není sdílen s nikým dalším. Celkový výkon takového dedikovaného serveru se tedy odvíjí pouze od fyzických parametrů serveru. 

Komu se vyplatí investovat do dedikovaného serveru?

Spravovat dedikovaný server se vyplatí člověku, který má pokročilé odborné znalosti v oblasti IT. Na serveru tak může provozovat jakékoliv aplikace či software.

Spolehlivost provozu je jejich další velkou devízou, protože když je celý server pod kontrolou jediného člověka, tak nehrozí přetížení serveru nebo výpadek internetové konektivity v důsledku problémů aplikací jiného zákazníka v serverovně.

V praxi se dá často setkat i s jevem, kdy si někdo pronajme dedikovaný server a pak někoho dalšího pověří o jeho následnou péči.