Co je internetová konektivita

Internetová konektivita znamená připojitelnost serveru ze specializované serverovny do počítačové sítě Internet. Konektivitu lze také v jistém slova smyslu chápat jako definovaný rozsah připojení, který se udává v kilobajtech za sekundu (kbps).

Pomalá či slabá konektivita znamená v praxi např. zpomalené načítání webových stránek, výpadky poštovního serveru nebo běhu databázového serveru.

Obecně platí, že čím více multimediálního obsahu je využíváno v rámci Internetu, tím jsou také požadavky na konektivitu větší a větší.

Spolu s navyšováním internetové konektivity stoupají logicky i výrazně vyšší nároky na výkon aktivních síťových prvků.

Omezení a konektivita?

V případech využívání služby serverhostingu lze v rámci konektivity rozlišit dvě základní varianty připojení serveru do sítě Internetu:

omezení rychlosti připojení: Zde je nastavena max. rychlost, co server přenáší ven a dovnitř. Nejde o omezení celkového objemu přenesených dat.

omezení objemu přenesených dat: Není omezená rychlost připojení do Internetu, ale počítá se objem skutečně přenesených dat tam i ven.

Po překročení předem stanoveného limitu dat je připojení radikálně omezeno. K termínu internetová konektivita se dále vztahuje soubor pravidel a opatření, které je známé ve světě pod zkratkou FUP.