Co je to FUP

FUP je zkratkou z anglického Fair User Policy (překlad by mohl volně znít jako spravedlivá politka vůči uživatelům) a dost podstatně se váže k termínu internetové konektivity.

FUP bývá označován jako hraniční limit přenesených dat za jisté časové období.

Po dosažení stanoveného limitu není uživatel odpojen od Internetu, jen se mu dočasně sníží rychlost jeho připojení, např. do konce kalendářního měsíce.

Na začátku nového měsíce může uživatel zase využívat standardní možnosti svého internetového připojení. S FUP se často setkáme u některých operátorů u Wi-Fi a obecně na poli mobilního internetu

Když uživatel vyčerpá okolo 70 % až 95 % svého přiděleného datového tarifu, poskytovatel internetu ho většinou upozorní, že po vyčerpání 100 % dojde ke snížení přenosové rychlosti.