Co je Wi-Fi

Bezdrátová technologie Wi-Fi (z anglického Wireless Fidelity) je dnes nejmodernějším a nejznámějším připojením do sítě Internet. Je založena na protokolu 802.11b (pásmo 2,4 GHz a hypotetická nejvyšší přenosová rychlost až 11 Mbit/s.) a slangově se také Wi-Fi říká „wifina“.

Wi-Fi technologie byla původně navržena proto, aby umožnila připojení přenosných zařízení do sítí LAN, které jsou součástí mnoha firem a domácností.

Její „boom“ mezi uživateli je zapříčiněn - kromě nízké ceny a dobré přenosové rychlosti - také tím, že Wi-Fi využívá bezlicenčního frekvenčního pásma, díky kterému se spolu mohou uživatele dělit o připojení do Internetu, sdílet data či komunikovat, bez jakékoliv fyzické kabeláže.

Přístup přes Wi-Fi se děje za pomoci AP (přístupových bodů), fyzických zařízení umožňující připojení z kaváren, letišť či domova do internetového světa. AP je důležitá technická komponenta pro vysílání/příjem datového toku.

Wi-Fi nyní používají nejrůznější přenosová zařízení kvůli jejím nízkým hardwarovým i softwarovým nárokům. Používá se velmi často i při návrhu sítě, a to i u koncových uživatelů, kteří mění svojí polohu nebo je potřeba, aby Wi-Fi signál pokrýval větší územní rozsah.

Ještě je třeba zmínit, že zdatným „sokem“ na poli bezdrátových technologii je WiMax. Tato technologie nabízí odlišné vlastnosti a její „nepopulárnost“ mezi běžnými internetovými uživateli je také dána tím, že WiMax je určena primárně zatím jen pro providery a operátory.

Bezpečnosti Wi-Fi a zabezpečení WEP a WPA

Důležitým faktorem sítě Wi-Fi je bezpečnost. Jelikož signál může přijímat každý v jeho dosahu oproti síti LAN či VLAN, vzniká vysoké nebezpečí připojením nepovolaných uživatelů sítě. Existuje několik zabezpečujících systémů – WEP a WPA

WEP a WPA jsou hesla pro připojení k Wi-Fi. WEP je zastaralejší verze zabezpečení, ale stále se vyskytuje v hojném počtu. WPA je novějším typem zabezpečení sítě, přesto používá technologii WEP, kterou dále bezpečně šifruje.

To se děje i pro případy warchalkingu, kde nikdy nemůžeme 100% vědět, jestli warchalker svou činností chce jen přístupové body k Wi-Fi informativně detekovat či nezabezpečeného připojení u nalezené Wi-Fi nějak nekale využít pro své záměry a myšlenky.

Zřejmě zatím nejhorším případem zneužití Wi-Fi je vytvoření její falzifikované duplikování (crackerská technika evil-twin).