Co je přenosová rychlost

Termín přenosová rychlost označuje počet přítomných datových bitů, které jsou skutečně fyzicky přeneseny za časovou jednotku 1s v počítačové síti. Bity jsou základní formou digitální jednotky přenášené informace, vyjádřené v struktuře binární soustavy.

Tento druh rychlosti uživateli vypovídá jen o tom, jak dlouho tento proces trvá. Informace o tzv. užitečnosti přenášených bitu podává informační rychlost a o četnosti signálových změn zase pojednává rychlost modulační (jednotka měření – Baud neboli Bd). 

K přenosové rychlosti se váže další důležitý pojem - internetová konektivita, která definuje a hodnotí kapacitní možnosti a rozsah připojení v rámci globální internetové sítě.

Zde se můžeme v praxi často setkat ze strany dodavatele internetového připojení s garantovanou či agregovanou formou rychlosti přenosu všech informačních dat, kdy míra výsledné konektivity může nabít až velmi rozdílných cifer. Další toho příčinou může být chvilkové kolísání páteřní sítě.

Pro komunikaci s jednotlivými diskovými poli se v IT problematice doporučuje používat moderní komunikační datové rozhraní Fibre Channel, které zajišťuje velkou a stabilní přenosovou rychlost.

Pro testovací měření plné výše přenosové rychlosti se používá stahování ze serverů, kdy se vyhodnocuje čas, za jaký se vyslaná data u koncového klienta ukládají v souborovém systému.