Souborový systém

Souborový systém (z anglického file system) je pojem pro organizační způsob, hierarchického řazení, jednotlivých dat do souborové a často také i adresářové formy. Je založen na struktuře binární soustavy a ukazuje, kde jsou data fyzicky v čase a prostoru zapsána.

Systém je tak umístěn přímo v PC na pevném disku, optickém disku jako je specificky např. CD formát nebo v podobě počítačové sítě.

Symbolicky se dá systém přirovnat k členění veřejných městských knihoven či skladištních prostorů. Operační systém (něco na způsob knihovníka či skladníka) elektronického přístroje dává uživateli tak potřebné a stále aktuální informace o tom, kde co hledat či nově uložit.

Souborové systémy jsou tak vytvořeny předně pro snadnou přístupnost a orientaci, ukládání a čtení datového toku, který je koncovému uživateli předložen právě ve zmíněné formě stromové adresářové struktury a samostatných souborových složek.

Souborový systém obsahuje veškeré informace o datech

Systém umí také zaznamenávat přístupová práva a ukazovat poslední čas, kdy byly složky či adresáře nějakým způsobem modifikovány z uživatelské strany. Tyto údaje jsou označovány jako metadata. Přístupová práva ve jednotlivých firmách eviduje a dále třídí a nastavuje IT člověk, který má na starosti správu licencí

Mezi nejvíce populární souborové systémy (jejich obecně více než 100) patří moderní ZFS, který vytvořil tým sestavený pod vedením Jeffa Bonwicka na začátku nového milénia. Vedle ZFS je dalším známým souborovým systémem FAT 16, který se používá v DOSu a operačních systémech společnosti Microsoft Windows. 

  • Chcete znát seznam nejčastěji používaných souborových systémů? Podívejte se zde.
  • Souborové systémy v Linuxu