Co je to návrh sítě

Návrh sítě je analyticko-logický proces, kterým se IT specialisté snaží navrhnout, co nejlepší možné finální síťové řešení pro transparentní a rychlý datový tok. Ve valné většině případů se ovšem návrhem sítě myslí nejen zpracování návrhu budoucí počítačové infrastruktury, ale i její samotná realizace a uvedení do praktického provozu.

Prověřeným základem síťové architektury je čtyřvrstvá struktura rodiny protokolu TCP/IP, která zrcadlí jejich hierarchii v rámci jednotlivých komunikačních činností.

IT audit jako průvodní dokument pro vytvoření kvalitní nové sítě!

Samotný proces návrhu sítě by měl začínat důkladně vypracovaným IT auditem, který analyzuje okolní prostředí a reflektuje získané poznatky pro návrh na technologickou výstavu sítě. Součástí jsou také finanční náklady a demonstrace modelů pro řádné zabezpečení sítě.

IT audit tedy překládá před firmu požadavky na zhotovení počítačové infrastruktury: podle velikosti firmy, tak i podle počtu uživatelů, kteří ji budou využívat, tak podle účelu ke kterému má sloužit, řeší přístup sítě k Internetu, určení výchozích bran atd. Proto nelze nikdy předem generalizovat principy, kterými se návrh sítě řídí.

Zjednodušeně lze ale říci, že se jedná o návrh konkrétní infrastruktury (v 21. století je i možnost pronájmu infrastruktury jako cloudové služby, specificky to je IaaS) a určení kolik a jakých hardwarových či softwarových prostředků bude potřeba, aby síť nebyla zbytečně naddimenzovaná či naopak kapacitně nedostačující.

To už je ale řeč o skladbě aktivních a pasivních síťových prvků neboli o síťových zařízení, které se snaží minimalizovat informační šum či dále podporovat tok dat v jejich směru. Zapojení různých prvků řeší odvětví topologie sítě. Mezi nejznámější topologické typy patří:

4 základní druhy síti dle jejich rozlehlosti