Co je výchozí brána

Výchozí brána sítě (default gateway - DFG) nebo také implicitní brána je v IT označení pro tzv. směrovač a důležitý síťový prvek v rodině protokolu TCP/IP pro lepší práci s IP adresami a jejich následných vzájemných a efektivních propojení.

Zjednodušeno řečeno, jedná se o IP adresu nejbližšího routeru. To, s jakými adresami bude komunikace probíhat za pomoci síťových zařízení jako je buď switch či router, určuje dále maska sítě.

Hlavní funkcí brány je zajištění datové komunikace paketů mezi podsítěmi a děje se přes ní také připojení konkrétního uživatelského počítače k celé internetové síti. Internet a jeho neviditelná síťová pavučina je propojená právě za pomocí výchozích bran. Při složitějším návrhu počítačové síťové infrastruktury se využívá i činnost více bran najednou, ale jedna z nich vždy plní funkci brány výchozí.

To, jakou v praxi budete bránu používat, vám může určit jedině poskytovatel internetového připojení. Ruční zásahy a úpravy nastavení výchozí brány spadají pod služby vedené v rámci správy počítače pod IT pracovníky ve společnosti.

Díky práci brány nemusí daný hostitel TCP/IP shromažďovat neustále nově měnící se data a údaje o dalších vzdálených segmentech v IP síti.