Co je to počítačová síť

Počítačová síť (z anglického Computer Network) je základem všech současných a známých informačních systémů. Z hlediska odbornosti v IT oblasti můžeme o počítačové síti mluvit v momentě, kdy jsou dva a více počítačů propojeny pro následnou komunikaci a sdílení (periferie ve firmách).

Nejznámější decentralizovaná počítačová síť na světě – Internet, je založena na rodině protokolů TCP/IP.  Protokol je základním kritériem, který určuje komunikační hodnoty a rozsah prováděných akcí v síti.

Návrh počítačové sítě pro firemní účely a její efektivní využití bude vždy trochu odlišné, ale přeci jen ohledně obecného návrhu počítačové infrastruktury platí určité standardy, od kterých je dobré se tzv. odpíchnout.

Analogická podobnost dopravní silnice a počítačové infrastruktury

Celá počítačová infrastruktura (architektura sítě, topologie a zvolená technologie sítě) může být pro zjednodušení přirovnána k dopravní infrastruktuře. Základem počítačové sítě jsou komunikační kanály, které tvoří pomyslné silnice. Stejně jako existují různě kvalitní cesty, existují i různé kanály umožňující rozdílné rychlosti datových spojů. A namísto aut, která jezdí po silnicích, putují v počítačové síti datové pakety.

Místem určení je samozřejmě počítač, u kterého daný uživatel sedí, nebo na který je za pomoci e-mailového serveru doručen e-mail. Každý paket v sobě nese informaci, odkud byl vyslán a kam má být doručen, aby se v počítačové síti nikdy nadobro neztratil.

Pokud je datová cesta velmi dlouhá, dochází k zeslabování signálu a ten, aby došel v pořádku na místo určení, je potřeba zesílit na původní hodnotu. Touto pomyslnou čerpací stanicí je síťové zařízení zvané repeater neboli opakovač. Přijatý signál zesílí a pošle dál.

Switch je jako dálniční ukazatel a router jsou jako hranice země!

Jednotlivé datové cesty jsou propojeny v křižovatkách, kterými může být switch nebo hub. Hub je vylepšeným opakovačem, který přijatá data rozešle do všech cest, které jsou k němu připojeny. Switch je už o něco inteligentnější a dokáže určit správný směr, kterým by daný paket měl pokračovat, aby došel na místo určení. Tento síťový prvek je velmi důležitý pro efektivní a účinné VLAN sítě.

Router, i když ho zmiňujeme jako poslední, je jednou z nejdůležitějších součástí počítačové infrastruktury. Plní funkci jakýchsi státních hranic. Propojuje mezi sebou jednotlivé počítačové infrastruktury, které jsou jinak fyzicky odděleny, a přizpůsobuje datové pakety k cestování okolními sítěmi.

Nebezpečí a hrozba v počítačové síti – síťový červotoč!

Největší hrozbou pro kvalitní síťový přenos je přítomnost síťového worma, který je pro běžného uživatele naprosto neviditelným a šíří se právě formou datových paketů. Dovnitř do sítě se worm dostává tzv. nezaletovanými bezpečnostními dírami. Proto by měl administrátor sítě neustále monitorovat chod sítě a udržovat vše v aktualizovaném stavu.