Co je to síťové zařízení

Síťová zařízení jsou v rámci počítačové sítě jednotlivé uzly (node), které se spojují a vytvářejí tak síťovou infrastrukturu. Pro efektivní vytvoření a navržení takové rozsáhlé a dobře fungující síťové firemní „dálnice“ se provádí IT audit ze strany IT specialistů. Po důsledně vypracovaném auditu se může v dalším kroku přikročit na návrh sítě a po úspěšném návrhu mohou odborníci v IT outsourcingu přikročit k aktu monitoringu sítě.

Samotná síťová zařízení mohou buď zajišťovat primární funkci nebo vylepšují služby síťové infrastruktury. Zjednodušeně řečeno tedy jde o hardwarové prvky připojené do počítačové sítě, které přijímají a vysílají data. Protože data neboli strukturované informace jsou tzv. páteří každé sítě. 

Standardní prvky síťových zařízení

Jednotlivá síťová zařízení se dělí ve své základní podstatě na aktivní síťové prvky, které více či méně zesilují a upravují přenášený signál a pasivní síťové prvky, což je de facto fyzická kabeláž, kam patří např. kroucená dvojlinka pro FC, která řádně „nakopávápřenosovou rychlost dat v síti.