Co je informační systém

Informační systém (z anglického Information System - IS) se dá zřejmě jednoduše definovat jako softwarové firemní vybavení, které podle přijatých informací pomáhá řídit jednotlivé interní procesy a dál předává informace lidským pracovníkům pro efektivnější kontrolu a veškerou další pracovní činnost.

Podle toho, jak je firmě k dispozici kvalitní informační systém, můžeme vypočítat faktor úspěchu v podnikatelné sféře.

Právě proto se nevyplatí slevovat z vysokých požadavků na vlastnosti a funkce takového informačního systému. Mnoho státních i podnikatelských subjektů si tak nechává tzv. naservírovat IS na míru, tedy finančně zaštítí vývoj informačního systému.

Někdy se nemusí vždy nutně přikročit k vývoji absolutně nového systému, ale stačí tzv. individuální upgradovat nějaké již stávající rozhraní, jako např. systém CRM.

Další věci, se kterou se nyní můžeme dost často ve světě informačních a komunikačních technologii setkat, je umístění IS v cloudovém prostředí. Maximální využívání možností např. hybridního cloudu může firmám přinést výhody jak veřejného, tak privátního cloudu pro své podnikové aktivy.