Co je to paket

Jde o data, která jsou přenášená přes internet a jsou v tzv. malých blocích. Představte si to takto: Jsou 2 počítače, které spolu komunikují po síti, a datovému toku, který je rozdělen na menší části se říká pakety.

Pakety se skládají z řídících dat (tzv. metadata) a uživatelských dat a přenášejí se v počítačových sítích založených na přepojování paketů.

Odlišné komunikační protokoly používají různé standardy pro rozlišování řídících prvků a dat. Například v binárních synchronních přenosech se používají speciální znaky.