Co je to protokol

ProtokolemIT se rozumí standard dvou zařízení (nejčastěji mezi dvěma servery neboli počítači), na kterém se dohodli daní výrobci, že zařízení budou takto fungovat. Jedná se tedy o nalezení vhodné interoperability pro jejich vzájemnou komunikaci. Interoperabilní protokoly poté řídí komunikaci mezi elektronickými prvky sítě a vše další, co obecně ke komunikaci serverů patří.

Protokoly mohou být tvořeny libovolně, hardwarově i softwarově. Zřejmě nejznámějším protokolem je TCP/IP, který zajišťuje vhodnou síťovou komunikaci a v širším meřítku i Internet, tak jak ho uživatelé dobře znají. V rodině protokolů TCP/IP je dále např. IP neboli internetový protokol, TCP komunikační protokol či UDP.

V rámci podstatných služeb a funkcí samotného Internetu se dále hojně používají například aplikační protokol HTTP či pro elektronickou poštu nezbytné protokoly POP3 a IMAP. Všechny existující protokoly disponují standardizovaným číslem síťového portu, na kterém vykonávají svou činnost. Např. HTTP má port 80 a POP3 naslouchá na portu 110.   

  • Chcete se informovat o dalších věcech, co v informatice známe pod slovem protokol?