Co je informační technologie

Informační technologie (IT - zkratka z anglického Information Technology) je jednak název pro jasně definovaný a technicky zaměřený obor, který detailně studuje jednotlivou funkčnost hardwarových a softwarových komponent, jednak je informační technologií obecně myšlen jakýkoli elektronický přístroj, který je připraven nějakým způsobem vyhodnocovat informace a dál je podle potřeby zpracovávat (klasicky databáze).

Takovým přístrojem může být např. hardware, který pracuje jako firemní server nebo databázový server. Celý smysl informační technologie je především o tom, najít co nejvíce efektivní řešení při navrhování nových postupů či zdokonalování těch stávajících.

Ve světě IT, informačních technologií, se můžeme také často setkat s další neměně důležitou a doplňující zkratkou ICT – informační a komunikační technologie, v češtině také jako IKT. Informační a komunikační technologie rozšiřuje samotné IT odvětví o podstatný komunikační element.

Informační technologie a módní outsourcing

Dalším často skloňovaným pojmem, který se velmi úzce prolíná s pojmem informační technologií, je outsourcing.

V případě IT outsourcingu se jedná o činnost, která je svěřená jinému kompetentnějšímu subjektu (v praxi se jedná o specialisty na IT), jenž pomáhá tomu, aby velké i malé společnosti zbytečně nevyhazovaly peníze z oken ven pro stabilní chod svých IT záležitostí.

Dnes je běžným momentem tzv. outsourcování v rukou odborníků na IT problematiku, kteří vypracují profesionální IT audit a dále poskytují profesně laděné IT konzultace za smysluplným účelem neustálého zlepšování firemního IT (kam patří např. správa koncových stanic či správa serverů. 

Na sklonku 80. let vznik tzv. zlatý soubor nejlepších rad pro IT odvětví, který je znám pod označením ITIL. Tato ustálená pravidla respektují všichni profesionálové po celém světě. ITIL významnou měrou pomáhá najít nejlepší řešení a nastavit dlouhodobou firemní IT strategii.