Co je informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie (zkratka ICT z anglického Information and Communication Technologies) je rozšíření staršího pojmu informační technologie neboli IT, které se začalo používat v momentě, kdy počítačové sítě a počítače začaly vzájemně mezi sebou komunikovat v daleko kratší časové míře a větší pracovní intenzitě, což můžete zhruba rámcově zasadit do začátku 80. let minulého století. Termín ICT významnou měrou zpopularizoval britský parlament v roce 1997.

ICT je přítomno všude tam, kde se podrobně analyzuje a dále vyhodnocuje přenos jednotlivých informací a dat mezi počítači, mobilními zařízeními či počítačovými sítěmi apod.

V současné chvíli dosáhla informační a komunikační technologie takového stupně, že je vůbec základním faktorem, na kterém stojí veškeré státní instituce, ale také celý obchodní průmysl či třeba média.

Nechat si poradit od odborníků je pro ICT nejlepší řešení

Firmy s velkým konkurenčním prostředím musí neustále zvyšovat své nároky na úroveň vlastního ICT, protože to ulehčuje zpracování informačního toku a větší transparentnost a podání koncovému uživateli. Proto tento případ si firmy nechávají tyto všechny záležitosti na jiných specializovaných firmách – klasický model IT outsourcingu.

Pro správně nastavenou strategii ICT se všemi renomovanými odborníky doporučuje dbát rad metodiky ITIL, která obsahuje vypracované tzv. best practices (těch nejlepších praktik), sestavené z bohaté praxe tisíců případů fungování různých firemních IT.

Obor moderních informačních a komunikačních technologii je stále ve velkém a inovativním vývojovém pohybu a nabízí tak velkou šanci na zajímavé profesní uplatnění pro mnoho mladých lidí po celém světě.