Co je to port

Port neboli síťový port je číslo od 1 až do hodnoty 65535, které slouží jako primární identifikátor v momentě, kdy jednotlivé programy při síťové komunikaci spolu vzájemně komunikují za pomoci protokolů TCP a UDP.

Porty v číselném rozsahu mezi 0 až 1023 jsou přiřazeny pro základní služby spojené se správou sítě a serverovým provozem. Slangově se jim říká dobře známé porty (z anglického well known ports).

V číselné řadě 1024 až 49151 musí být port registrován u neziskové organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). A od čísla 49152 jsou povolovány síťové porty jen pro čistě soukromé potřeby.

V souvislosti se síťovými porty se v praxi dost často využívá speciální technika skenování portů, kdy administrátor sítě monitoruje dění v síťovém provozu.

Bohužel se ale také jedná o často zneužívanou hackerskou techniku na poli zle smýšlejících hackerů, kteří se tak snaží najít otevřené a zároveň i uzavřené porty v síti.   

Nejpoužívanější síťové porty?