Co je SSH

SSH neboli Secure shell (což v překladu znamená přibližně bezpečná příkazová řádka) je označení pro zabezpečený (šifrovaný) komunikační protokol v počítačové síti, který komunikuje za pomoci TCP/IP. Číslo síťového portu je 22.

SSH server je navržen pro bezpečnější přenos dat (eliminující moment odposlechnutí hesla), jejich dostatečné šifrování, neporušenou integritu a volitelnou bezeztrátovou kompresi.

Na pozadí vývoje SSH stála myšlenka, že se bude jednat o daleko sofistikovanější a bezpečněji pojatou náhradu za protokol Telnet či Rlogin.

V praxi se s Secure shell dá setkat v momentě, kdy chce uživatel ovládat PC rozhraní na dálku (např. u virtuálního serveru) či na něj kopírovat nějaké soubory a data, což v té nejprimitivnější formě má podobu ovládání přes příslušný příkazový řádek.

Další možnosti pro své využití najde SSH např. u zakládání virtuální privátní sítě (VPN), administraci serverů apod.