Co je telnet

Telnet (Telecommunication Network) je jméno komunikačního protokolu v počítačové síti Internet, díky kterému se uživatel může připojit ke vzdálenému serveru. Telnet funguje na pomyslně nejvýše umístěné aplikační vrstvě (Application Layer) v architektuře protokolu TCP/IP.

První krok ve vývoji telnetu byl učiněn již na konci 60. let minulého století a protokol byl standardizovaný jako jeden z prvních ze všech dnes známých internetových standardů. Telnet oficiálně využívá či tzv. naslouchá v rámci TCP na síťovém portu 23.

Pro správnou funkčnost protokolu se předpokládá model klient-server. Kdy klient je na tzv. fyzickém počítači a server je na vzdáleném počítači (kam se uživatel chce přihlásit).

Protože ale telnet pracuje na textové bázi neboli se jedná o textový terminál s nešifrovanou datovou komunikací, tak byl později pro vyšší stupeň zabezpečení vyvinut protokol s názvem SSH (Secure Shell).

Pod slovem telnet se též rozumí program, který úspěšně dopomáhá ke komunikaci mezi dvěma počítači v rámci stejnojmenného protokolu.

Dříve se telnet používal i pro jednoduchou e-mailovou komunikaci v příkazovém řádku, kdy stačilo následně se připojit k mailovému serveru, vyplnit údaje a ukončit spojení.