Co je SMTP

SMTP je zkratkou od Simple Mail Transfer Protocol neboli v doslovném znění jednoduchý mailový transportní protokol. Jedná se internetový protokol, který tzv. zastřešuje a dohlíží na přenos e-mailové pošty mezi příslušnými poštovními agenty, tedy v praxi mezi poštovním serverem a poštovním klientem.

SMTP se stará o zdárné doručení zprávy mezi stranou odesílatele i adresáta. Plní funkci tzv. pošťáka. K samotné e-mailové schránce, kam se ukládá elektronická pošta, je možné přistupovat za pomoci prostřednictví dalších internetových protokolů POP3 nebo IMAP, kdy každý z nich se může hodit pro jinou zamýšlenou činnost např. POP3 pro obecné uživatelské potřeby a IMAP pro firemní záměry.

V případě větší, ale i menší společnosti se jistě vyplatí zamyslet se nad poskytnutím serverového běhu síťového protokolu SMTP v cloudu.  

SMTP funguje nad transportní vrstvou (Transport layer) v rámci hierarchie TCP/IP v jeho nejvyšší rovině, a to aplikační (Application layer). Jeho provoz běží na síťovém portu 25.