Co je TCP

TCP je zkratka z anglického Transmission Control Protocol a jedná se dnes o zřejmě nejvíce vytížený protokol transportní vrstvy v rámci architektury TCP/IP.

Díky TCP mohou jednotlivé aplikace v počítačové síti vůbec mezi sebou navázat kvalitativní spojení tzv. virtuální okruh, který je 100% duplexním. Konec spojení je určen číslem síťového portu, které se může pohybovat v hodnotách od 0 až do 66635.

TCP je nedílnou součástí aplikačních protokolů a aplikací na internetu jako např. SSH pro vzdálenou správu nebo hladký chod e-mailových služeb.

Ale i když je TCP hojně využívaný, tak stále jsou aplikace, kde jejich využití není příliš doporučovaným řešením, a to z hlediska toho, že pokud paket není úspěšně přijat a potvrzen, tak nemůže být poslaný paket následující.

Proto jako alternativa pro internetová rádia, online počítačové hry či VoIP, kde není nezbytně nutné, aby se čekalo na potvrzení odeslaných dat, tak se používá UDP protokol.

  • Zajímá vás i další doplnující popis tohoto pojmu? Podívejte se na Wikipedii.
  • Podívejte se i tento zajímavý studijní materiál, který se věnuje protokolu TCP.