Co je interoperabilita

Interoperabilita v užším slova smyslu a v rámci pojmosloví z IT odvětví (z anglického interoperability) značí míru vzájemné propojenosti a informační spolupráce mezi jednotlivými systémy.

Mezi názorné příklady vzájemné interoperability můžeme lehce tak zařadit zapojení USB disku do příslušného slotu, bezpečné vložení CD disku do mechaniky nebo úspěšná datová komunikace mezi firemními servery, kdy každý jeden z nich může být zaměřen na jinou oblast (databázový server nebo poštovní server atd.).

Interoperabilita v širším slova smyslu je hlavním činitelem, bez kterého nejde dosáhnout kompatibility a účinné provázanosti mezi různými předměty, skutečnostmi a objekty.

Termín je také velmi důležitý v IT oblasti vývoje informačních systémů, kde vyvíjený systém musí brát zřetel, aby tzv. zapadl mezi ostatní používané softwarové prostředky.