Co je veřejný cloud

Veřejný cloud (anglicky Public cloud computing) je založen a konfigurován na standardním modelu cloud computingu, kdy poskytovatel cloudu své služby dává široké veřejnosti k dispozici přes Internet.

Potřebná hardwarová struktura je umístěna ve vlastní serverovně poskytovatele veřejného cloudu, fungujíc za pomocí virtualiace serveru a clusteru.

Veřejné cloudové služby umožňují to, že zdroje se sdílí s ostatními uživateli. U veřejného cloudu také záleží jen na rozhodnutí poskytovatele, jaké všechny prostředky uživatelům zpřístupní či nikoli.

Jaké jsou příklady veřejného cloudu a jeho výhody?

Obecným příkladem tohoto modelu nasazení jsou služby jako E- mail, Office nebo Storage. Specifičtějším příkladem jsou např. Windows Azure nebo Google Apps, které využívá dnes již přes 2 miliardy uživatelů na celém světě. 

Mezi výhody public cloudu patří např. to, že jde o jednoduché a rychlé řešení, protože hardware a aplikace jsou hrazeny poskytovatelem. Jedná se o flexibilní řešení při navyšování výkonu virtuálních serverů dle pokynů firem.

Myšlenka veřejného cloudu se může dobře uplatnit např. u malých či středně velkých firem, které potřebují vyšší dostupnost vlastního IT, ale nemohou si z nějakého důvodu dovolit investovat zvýšené náklady, které například redundance s sebou zákonitě přináší.