Co je komunitní cloud

Komunitní cloud (anglicky Comunity cloud computing) je velmi zvláštní a specifický případ veřejného cloudu, kdy komunitní cloud je dostupný jen úzce ohraničené skupině uživatelů. U tohoto cloudového modelu nasazení poskytovatel více interaguje s danou komunitou uživatelů.

Komunitní cloud vzniká v momentě dohody více subjektů a podmínky, které si mezi sebou určí, se musí z technologického hlediska řešení také následně respektovat. Tyto subjekty může spojovat stejná bezpečnostní politika či stejný cíl.

V praxi se dá také s komunitním řešením cloudu setkat v případě, kdy jeden majitel vlastní více firem nebo u komunity uživatelů, kteří se společně podílejí např. na vývoji společného projektu.