Co je to privátní cloud

Privátní či také soukromý cloud (anglicky Private cloud computing) je alternativou k veřejnému cloudu. Příkladem soukromého cloudu může být hostovaný poštovní server.

Privátní cloud nastupuje ke slovu v momentě, kdy si ho soukromá organizace vytvoří pro své vlastní interní potřeby či její dodáván od třetí strany (např. externí provozovatel serverhostingu).

Cloudové služby jsou tak poskytovány uživatelům jen v rámci organizace. Hardwarová infrasktruktura (např. databázové servery) je umístěna v datovém centru externího provozovatele nebo může být i u samotné organizace.

Firma nebo provozovatel musí zajistit stabilní internetovou konektivitu a vysokou dostupnost.

Výhoda privátního cloudu?

Jedním z hlavních aspektů privátního cloudu je to, že každá firma ho má nakonfigurován absolutně dle jejich interních potřeb. Koncová administrace IT je rychlá a vysoce zautomatizovaná, a to se projevuje i ve snížení vynaložených nákladů.

Tento modelový typ se hodí například pro firmy, které mají více poboček v zemi či na světě. Díky procesu virtualizace serverů pak mohou dosáhnout maximálních výhod, které cloud přináší (bezpečnost a spolehlivost).

V současném technologickém vývoji se také čím dál více prosazuje kombinace privátního a veřejného cloudu do tzv. hybridního cloudu.