Co je bodyshopping

V IT oblasti se termín bodyshopping dá také volně přeložit jako outsourcing lidských zdrojů. V praxi se jedná o dočasný pronájem kvalitní pracovní síly a znalostí renomovaných odborníků v oboru informačních a komunikačních technologií. A to za účelem lepší efektivity práce a v dohledné době snižování vysokých firemních nákladů.

Bodyshopping šetří výrazně i čas, který by jinak byl vyhrazen hledáním ideálních kandidátů do výběrového řízení, zaučení a dalšího profesního vzdělávání. Další výhodou je to, že rozsah služeb takto najímaného odborníka je předem jasně definován a ohraničen.

Jaké profese v IT odvětví jsou často řešeny bodyshoppingem?