Co je elektronická komunikace

Elektronická komunikace je v dnešní době i synonymem pro termín telekomunikace. Pod tento pojem spadá veškeré verbální komunikativní dorozumívání, které probíhá jak mezi dvěma subjekty, tak i komunikace mezi jedním subjektem-odesílatelem a vícero subjektů v roli příjemce jednotlivých informací.

Proto, aby informace byly úspěšně doručeny, musí být už předem přítomná komunikační interoperabilita mezi přístroji daných subjektů. A proto, aby nikdo cizí nemohl vidět komunikaci mezi dvěma subjekty, která mu není určená, tak se používá šifrování dat.

Informace jsou základní předávající jednotkou mezi subjekty elektronické komunikace. Informacemi a jak co nejefektivněji vyladit celý komunikační tok se vším všudy, tak tím se zabývá ICIT, které nabízí odborný analytický vjem do celé problematiky.

První oficiální elektronická komunikativní výměna daných informací byla umožněna díky prehistorickému předchůdci dnešního Internetu – ARPANETu na přelomu 60. a 70. let minulého století. Sít ARPANET byla dítkem profesorů a vědců v oblasti IT a podporována ministerstvem obrany USA.  

Tři nejznámější druhy elektronické komunikace

Asi nejznámější komunikační prvek v 21. století  - znak @ neboli zavináč, byl zvolen v roce 1971 z toho důvodu, že žádný lidem známý světový jazyk pro něj nenašel jiné smysluplné využití.

Základní rozdělení elektronické komunikace