Co je IP telefonie

IP (Internet Protocol) telefonie je progresivní komunikační technika telefonování (přenos hlasu) za pomoci IP neboli internetového protokolu v rámci struktury počítačové sítě. Pro IP telefonii se také často používá termínové označení VoIP, i když to není úplně terminologicky „čisté“ a mezi oběma technologiemi jsou podstatné rozdíly.

Pro komunikace za pomocí IP telefonie se používají speciálně upravené IP telefony, které zajišťují průběh celé elektronické komunikace mezi dvěma vzájemně hovořícími lidmi.

Průběh IP telefonie probíhá tak, že lidský hlas je převeden na binární soustavu jedniček a nul a po tomto nutném kódování je poslán k příjemci v znovu sestavené podobě lidského hlasu.  

Proč se IP telefonii tak daří ve firemním prostředí?

Velkým i malým firmám se v dnešní době IP telefonie může velmi dobře vyplatit především z důvodu razantního snížení nákladů (žádné telefonní poplatky operátorům) za telefonní hovory.

Finanční úspory se jistě vždy každému podniku hodí. A navíc je také dosaženo efektivní formy interní telefonické komunikace ve firmě.