Co je to správa sítě

Správa sítě je veledůležitý IT proces, bez kterého je z dlouhodobého hlediska prakticky nemožné udržet výkonnost výpočetní techniky na 100 %. Permanentní hlídání počítačové sítě náležitě redukuje agresivní útočné kybernetické projevy crackerů (neetičtí hackeři) a interních technologických výpadků, které mohou vést až k případnému odstavení firemních serverů, přičemž samozřejmě následná oprava má svůj dopad na obchodní činnost firmy.

Proto spolu s termínem správy velmi úzce souvisí také termín monitoring sítě - primární pracovní jednotka správy sítě, která je už většinou prováděna samostatně přiděleným IT technikem neboli pracovníkem, jenž za pomocí vhodných monitorovacích programů odborně vyhodnocuje běh sítě, provádí statistiky a vytváří další prognózy síťového chodu.

Pro efektivně vedenou správu počítačové sítě je rozhodně velmi dobré, když je návrh síťové infrastruktury vytvořen zkušenými IT pracovníky, kteří dokáží pečlivě vyhodnotit klady i zápory různých variant při volbě vhodné topologie a samotné architektury sítě. A nejlépe, když jsou to ti stejní lidé, kteří poté budou síť spravovat.

Rozsah správy sítě

V současné době již správa sítě není brána pouze jako procedura zajišťující chod síťových prvků v kancelářích. Ve většině případů se jedná o komplexní proces, jehož hlavní úlohou sice obhospodařování síťových prvků je, ovšem bez podpory uživatelských stanic, serverů a uživatelů samotných se neobejde.

Proto tedy, aby se pracovníci firmy mohli čistě věnovat svým obchodním záležitostem, tak pod správu sítě spadá také správa koncových pracovních stanic. Ta má pod palcem veškeré softwarové aktualizace a updaty, ale také třeba i licenční správu veškerého používaného softwaru v rámci firemního informačního systému.

V nejširším slova smyslu jde tedy o kompletní údržbu výpočetní techniky včetně IT/IS a profylaktické činnosti, která důkladně fyzicky čistí vše od stolních desktopů až po periferie jako např. prachem zanesené firemní tiskárny a scannery.