Co je zálohování informačních systémů

Zálohování v prostředí IS je preventivním krokem k ochraně cenných uživatelských dat a informací. Ztráta takových důležitých údajů může daný subjekt i naprosto tzv. ochromit či přivést k zániku.

Informační systém je totiž základním kamenem pro produktivitu a efektivitu jakékoli vykonávané činnosti. A v případě např. vývoje nového informačního systému je přímo nasnadě jako většinou jednou z prvních věcí, nastínit ucelené a komplexní řešení zálohování a následné obnovy dat.

Na straně poskytovatele IT služeb backup neboli zálohování dat tzv. denním chlebem, který má eliminovat nepříjemnou situaci např. vzniklou nenadálým výpadkem či uživatelskou chybou.

Co vše ovlivňuje metodu zálohování IS?

Co se týče všech výše zmíněných aspektů záloh IS, tak jednotlivé subjekty by měli toto vše předem ujasněné a zanesené v Disaster Recovery plánu, který dokáží spolehlivě vypracovat profesionální pracovníci v oblasti informační a komunikační technologie, a jenž ctí metodiku ITIL.

Celý plán se vytváří pro lepší intuitivní uchopitelnost a transparentnost v případné havarijní či katastrofické situaci. Zajímavou alternativou k tradičním zálohovacím metodám je dnes i stále častěji využívání modelové možnost BaaS, která funguje jen v cloudu.