Vzdálený přístup

Vzdálený přístup je postup, který se v IT oblasti používá pro globalizaci a praktickému přístupu k datům, souborům, aplikacím, prostě celému informačnímu systému v kostce z jakékoliv lokality či místa na světě, kde je dostupné internetovému připojení. Může, ale také í nemusí jít tzv. ruku v ruce s procesem virtualizací desktopů.

Díky vzdálenému přístupu může např. nemocný zaměstnanec z domova i tak v klidu kontrolovat e-mailovou schránku či dále pracovat s firemními daty a aplikacemi. Vzdálená plocha totiž vytváří prostředí uživatele jako by se nacházel na samotném zařízení (stolním počítači neboli desktopu).

Dalšími klasickými příklady, kdy uživatel ocení možnost vzdáleného přístupu k uloženým osobním informacím na disku, tak je u návštěvě letišť, hospod či kaváren, kde je obecně volně přístupný access point pro připojení k Internetu.

V pozadí celého aktu vzdáleného přístupu se odehrává standardní komunikační dialog mezi serverem a klientem.  

Vzdálený přístup v provedení VPN

VPN je jedním z řešení pro zabezpečení optimálního přístupu tzv. na dálku. Výhodou VPN (Virtual Private Network) je totiž efektivní šifrování dat, to má na starosti SSH.

V praxi tedy VPN zajišťuje připojení uživatelů z internetu a spojí je jednou privátní virtuální sítí do jednoho celku. Ti si mezi sebou mohou posílat data a sdílet společně další informace, dle jejich uvážení.

Kupříkladu každá univerzita u nás používá právě VPN řešení, aby se nikdo nepovolaný nenaboural do lokálního a univerzitního datového kyberprostoru a nezneužil kýžená data k nekalým kyberkriminálním účelům.

Pro účely vzdáleného přístupu bez nutnosti VPN se mohou použít i volně stažitelné počítačové programy – nejznámější je asi TeamViewer. Takový program uživatel č. 1 u sebe nainstaluje a po odsouhlasení od tzv. druhé strany, uživatele č. 2, se uživatel č. 1 k ploše toho druhého též snadno připojí a následně jí může plně modifikovat.   

Ale pozor při vzdáleném přístupu na cizí počítače!

Použití cizích stolních desktopů je rizikové v tom smyslu, že nemůžete tzv. z fleku znát úroveň jejích síťového zabezpečení či nastavení brány firewall.

Snadno se může stát, že souborový systém bude napaden nějakým trojanem či červem. V horším případě trojský kůň či počítačový červ může být nositelem špionského softwaru, jako je např. keylogger