Co je HTTP

HTTP (zkratka z anglického HyperText Transfer Protocol) je název pro jednoduchý internetový protokol, který obstarává důležitou komunikaci mezi serverem, resp. vzdáleným počítačem a uživatelským webovým prohlížečem.

V protokolové hierarchii TCP/IP je HTTP umístěn nad protokolem TCP neboli v aplikační vrstvě. Číslo portu, na kterém HTTP naslouchá je 80.

Komunikace je nezašifrovaná, a proto se také HTTP říká bezstavový protokol. Protože zlý a neetičtí programátoři, crackeři, toho začali zneužívat ke svým kyberkriminálním zločinům, došlo k vyvinutí protokol HTTPS. 

Jak probíhá komunikace protokolu HTTP?

Celá komunikace mezi klientem (prohlížeč) a serverem je postavena na tom, že klient žádá server o URL adresu, který jí má následně klientovi doručit, aby si jí koncový uživatel mohl ihned prohlédnout.  

Svou nezanedbatelnou úlohu v komunikaci hraje i transportní protokol TCP, který zprostředkovává připojení mezi klientem a žádaným serverem. Pro úspěšné zobrazení požadované webové stránky neboli URL je klientovi zpět doručena hlavička HTTP a obsah stránky ve formátu HTML.  

HTTP záhlaví dokáže technicky zdatnějšímu člověku okamžitě prozradit mnoha zajímavých informací v rámci Internetu, jako je např. případné přesměrování, cookies, komprimaci či cache

  • Přečtěte si na 25 slidech zajímavé a praktické postřehy od Jiřího Kosky ohledně HTTP.
  • O HTTP protokolu najdete také dobré informace na webu Dušana Janovského.