URL

URL (Uniform Resource Locator neboli jednoznačné určení zdroje) označuje adresu umístění informačního dokumentu nebo souboru na Internetu a cestu k němu vedoucí. Každá URL jasně definuje doménovou adresu serveru, umístění na serveru a přístupový protokol.

Např. URL adresa http://www.sprava-site.eu/

URL adresa může ještě dále např. obsahovat faktory, jako jsou:

Druhy URL adres a význam pro SEO

Existuje absolutní a relativní URL adresa. Absolutní jsou všechny výše zmíněné příklady a relativní je ta, která vynechává přístupový protokol, označení pro Internet, doménovou adresu a doménu nejvyššího řádu, takže např. jen /reference/outsourcing/.

Samostatnou skupinou jsou URL tzv. user-friendly neboli přátelské adresy pro SEO. Jedná se o adresy, které jsou transparentní a odráží zřetelně, to co uživatel na stránce najde a zároveň snaží se eliminovat (pro ne-programátora zmatené) parametrové znaky.