Webmaster

Webmaster je česky správce webových stránek, jehož prací je udržování technického chodu jemu přidělených webových stránek (funkčnost URL stránek, správné vedení odkazů na webu). Často se dnes pod pojmem webmaster skrývají programátor a administrátor sítě v jedné osobě (někdy může i suplovat i roli SEO specialisty, pokud se orientuje i v tomto prostředí).

Webmaster by správně měl ovládat: