Co je to peer-to-peer

Peer-to-peer, P2P nebo také klient-klient je označení pro typ počítačové sítě, kde jednotliví klienti spolu komunikují napřímo. Velkou předností sítě peer-to-peer je to, že s rostoucím počtem klientů (resp. uživatelů) roste i přenosová rychlost. Uživatelé připojeni k síti tak mohou lehce sdílet jakákoliv data.

Slabším místem P2P sítí je naopak to, že je snadno „napadnutelná“ trojskými koňmi či různými druhy počítačových virů. Kontroverzní je teké to, že P2P se často využívá v rozporu se zákonem u pirátského neboli nelegálního sdílení hudby či filmů, kterému se říká warez.

Na bázi této sítě funguje např. populární komunikační kanál Skype či právě nástroj „na pomezí zákona“ BitTorrent.