Error 404

Chybová hláška, kdy číslo HTTP stavového kódu zpětně vrací chybu „Not Found“ neboli „Stránka nebyla nalezena“. Webový prohlížeč tak uživateli sděluje, že daná URL adresa „neexistuje“ a z jistého důvodu mu jí nemůže zobrazit, protože jí „nemůže“ správně lokalizovat na webovém serveru.

Mezi ty nejznámější důvody, kdy nastává chyba 404, jsou:

O správné přesměrování těchto chyb se stará webmaster.