Co je DMZ

DMZ (Demilitarized Zone neboli v překladu demilitarizovaná zóna) je bezpečnostní typ speciální počítačové sítě, který přidává další tzv. izolovaný ochranný obal mezi lokální sítí (LAN) a nechráněnými sítěmi Internetu, kde DMZ působí jako firewall.

DMZ tak zabezpečují před útoky zvenčí. Nejčastěji jsou v demilitarizované zóně provozovány tyto služby:

poštovní server
• webový server
FTP server
proxy server

Služby, které jsou umístěny takto v podsítích, razantně snižují pravděpodobnost úspěchu útoku vedeného za cílem jejich poškození.