Co je to snapshot

Snapshot je označení pojmu pro schopnost zaznamenání stavu paměťového zařízení k danému časovému okamžiku. Snapshot tak plní důležitou informační funkci pro rychlou obnovu dat a je kopií dat k určitému bodu v čase (z anglického Point In Time Copy).

Díky snapshotům je umožněno rychlé obnovení smazaných dat (např. z nepozornosti uživatele) bez nutnosti použití obnovy pomocí zálohovacího softwaru.

Nevýhodou ale může být to, že vytváření takových snapshotů potřebuje pro svůj proces velkou kapacitu datového úložiště (např. disková pole) v přímé vazbě dle zvolené metody jejich postupného aplikování.

Snapshoty plní v praxi velmi užitečnou funkci v případě virtuálních serverů a obecně virtualizačního procesu.

Jaké jsou 3 v praxi nejpoužívanější metody snapshotu?

Nejčastější metodou je Copy On Write, kdy jsou metadata zkopírovaná s informací umístění bloků originálních dat.

Další metoda se jmenuje Split Mirror (Clone), při které dochází k zrcadlení dat na další přídavné disky. V momentě snapshotu dochází k přerušení zrcadlícího procesu.

Třetí postup se jmenuje Redirect On Write, kdy při vytvoření snapshotu jsou tzv. zmrazena originální data a nový zápis je směrován do volného diskového prostoru.

Výhodou této metody je to, že přesměrovány jsou jak originální data, tak i jejich snapshotový přepis. Bohužel zde dochází k fragmentaci, kterou ale lze řešit za pomoci defragmentace disku.