Co je defragmentace disku

Defragmentace disku je důležitý proces, který se provádí za účelem efektivního a praktického přeorganizovaní dat na disku proto, aby se výrazně zvýšil chod CPU daného zařízení a lépe se tak optimalizoval běh všech do budoucna prováděných operací.

Defragmentace disku trvá klidně i několik hodin podle toho, jak veliký je uživatelův disk. Odborníci rozhodně doporučují defragmenovat disk více než jednou za rok.

Proč vlastně defragmentace zrychluje běh operací?

Jde o to, že i když se soubory na pevném disku uživatelům normálně zobrazují, tak ve skutečnosti jsou již po několika málo týdnech používání (mazání, ukládání, kopírování či přesouvání) rozkouskovány na více místech pevného disku. 

Při následném čtení souboru musí počítač přeskakovat různá místa, aby byly posbírány všechny části čteného souboru, což má za následek rapidní zpomalení počítače.