Pevný disk

Pevný disk (anglicky Hard Disk Drive neboli HDD) je jedním z nejčastěji používaných paměťových médií napříč všemi možnými používanými moderními technologiemi. Poprvé byl pevný disk využíván pro obrovské tzv. sálové počítače, a to na konci 60. let minulého století.

Jedná se tedy o hlavní úložné zařízení počítače, a v tomto případě mluvíme o interním pevném disku. Magnetická páska z 30. let minulého století je jeho předchůdcem na poli historického vývoje paměťových zařízení. Funguje na bázi magnetické indukce (tzv. zmagnetizování drobných částic na povrchu disku) a zjednodušeně řečeno se skládá z 2 nejdůležitějších částí:

Primární funkcí pevného disku je zálohování dat a logicky jsou tedy na něm uloženy také všechny počítačové programy. Kapacity disků pro zálohu dat se pohybují v široké škále, a to od stovek GB až po jednotky udávané v TB.  Mezi obecně ty nejdůležitější parametry pevných disků patří již zmiňovaná kapacita, vyrovnávací paměť neboli cache, zápis na disk, rychlost a přístupová doba.

Druhy pevných disků

Kromě klasických interních disků existují i externí disky, které jsou libovolně interoperabilní s dalšími technologickými zařízeními jako např. notebooky či další počítače. Podle velikosti se také dále dělají interní disky, a to do: