Ochrana počítače

Pod ochranou počítače si má uživatel představit, stolní desktop u sebe doma či ve firmě, který má správně nastavenou ochrannou bránu firewall, která filtruje různé podezřelé stránky od těch normálních, aktualizovanou virovou databázi plnohodnotně běžícího antiviru a nainstalované doplňkové programy typu antispyware apod.

Těmito 3 kroky (firewall, antivir, antispyware) je zajištěna standardní úroveň bezpečnost každého PC. Vše ostatní je už pomyslnou nadstavbou z pohledu domácího uživatele, ale ve firemním prostředí je tomu právě naopak. Tam se musí zajistit ještě větší ochrana počítače pro soukromá firemní data a informace, na kterých stojí celý životní běh firmy.

Při zabezpečení počítače nepodceňujte kyberkriminální živly!

Bohužel, i přes neustále se zdokonalující informační systémy, se vždy dá najít nový způsob, jak mohou důležitá data uniknout, což mají na svědomí programátoři, stojící na straně „zla“ neboli kyberkriminality – crackeři.

Tito crackeři jsouvýslovnýmispecialisty na průlomy do datových systémů a ve vytváření kybernetických útoků. Svými schopnostmi dokáží najít skuliny v zabezpečení programů a využít jich ve svůj prospěch.

Jednou z velmi zákeřných a známých útočných variant je rootkit – jde o utajený druh malwaru, který iniciuje další záškodnické akce v přítmí celého operačního systému uživatelského PC  

Účinnou ochranou nejen proti zabránění rootkitu v průniku do infor. systému, ale i všem dalším známým crackerským aktivitám, jsou již výše zmiňované antivirové programy a brána firewall, které možnost průniku do soukromých informačních systémů minimalizují.

Bez záloh se žádná firma prostě neobejde!

Ochrana počítače je neustále aktuální téma, protože vše je v naprostém vývoji. Čím důležitější data potřebujete chránit, tím více profesionální přístup k ochraně počítače, IS potažmo zabezpečení celé firemní sítě je potřebný.

Správné ochraně napomáhá i pravidelně dělaný proces v IT - backup neboli zálohování všech významných dat.