Co je to multilicence

Multilicence je termín pro zakoupení hromadné licence pro legální používání kvalitních firemních softwarových nástrojů a aplikací. Multilicencí je myšleno specificky to, že během jedné finanční transakce se místo jedné individuální licence zakoupí daleko větší počet. Většinou se koupí tolik licencí, kolik jich bude ve firmě opravdu reálně využito.

Navíc při multilicenčním nákupu firmy ušetří i na vynaložených nákladech, protože výsledná finanční částka je daleko nižší než v případě, kdyby se prováděl nákup jednotlivých licencí po jednom kusu. 

Jednou zakoupené licence je dobré náležitě spravovat a dále pro firemní účely evidovat, což se děje za pomocí správy licencí, kterou má na starosti jedinec či tým pracovníků, kteří zodpovídají za firemní IT. V praxi se toto vše řeší IT outsourcingem, kdy dodavatel IT služeb přebírá veškerou správu nad touto činností do svých rukou.

Nelegálně využívaný neboli kradený software se označuje jako warez a na jeho šíření se významnou měrou podílejí počítačoví piráti. Takto negativně modifikovaný software naprosto nerespektuje žádnou licenční politiku. 

  • Chcete například více informací o aktivaci multilicencí pro operační systém Windows? Podívejte se sem