Co je CRM

CRM (Customer Relationship Management neboli řízení vztahů se zákazníky) je označení pro jisté specifické systémy a programy, založené na databázové platformě, které pomáhají intuitivně třídit a dále vyhodnocovat všechny důležité informace o zákaznících dané společnosti.

Hlavní smysl CRM tkví v tom, že pomáhá společnosti více chápat potřeby a přání samotného zákazníka. Monitoring všech probíhajících obchodních aktivit dané společnosti je další devízou, kterou CRM systémy velice snadno umožňují.

CRM tak podstatným způsobem usnadňuje veškeré marketingové záležitosti včetně samotného procesu plánování nových kampaní. CRM je postavený na obchodní filosofii ve znamení cíleného budování dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky.

Jak je vidět, tak CRM není jen jistý druh softwarového řešení, ale zákaznicky orientovaný management s přesahem.

V dnešní době má CRM nejčastěji podobu cloudu či open source

K tomu, aby zaměstnanci společnosti měli k CRM přístup odkudkoliv neboli např. z domova či na cestách a nebyli vázáni na pouze kancelářské prostředí, tak se dnes umísťuje CRM do cloudového prostoru neboli cloudu. A to nejčastěji typem služby SaaS (Software as a Service). Kdy je cloudovou formou SaaS kupován firmám jako služba modifikovaná na míru.

Na Internetu se dá najít i CRM software, který je vyvíjen jako open source řešení, kde je výhodou otevřenost zdrojového kódu, takže se případná chyba dá následně velmi rychle tzv. zalátovat.