Whitelist

Whitelist je termín pro blíže vymezený seznam např. uživatelů, aplikací, IP adres, telefonních čísel apod., kterým je jejich činnost či operace umožněna a plně zpřístupněna.

Nejčastěji se s pojmem whitelist dá setkat v případě poštovního klienta, kde v něm používaný spamový filtr skenuje příchozí poštu a podle svého nakonfigurovaní jí dále třídí.

Jedná se o určité ochranné zaopatření, kdy má být uživatel chráněn před spamy a hoaxy, či obecně před poštou u subjektů, u kterých se rozhodl, že s nimi nechce z nějakého důvodu dále komunikovat.

Opakem whitelistu je blacklist, kdy se jedná seznam adres, které mají být blokovány. A v praxi se dá ještě setkat se třetím pojmem a to, greylisting.

Dále se whitelist může vyskytnout u firem, kde chce mít vedení firmy ohlídáno, že pracovnicí firmy nepoužívají podezřelý software pro svou pracovní činnost.