Co je sniffer

Sniffer je termín, kterým se označuje specifický program, co po svém spuštění neustále monitoruje provoz na dané síti a je okamžitě schopen odchytit a vyhodnotit přenášenou informaci v datovém toku.

Sniffer je nasazen vždy v momentě, kdy přichází ke slovu technika s názvem sniffing, která sama o sobě není tzv. špatnou a nelegální, protože díky ní může správce sítě jednodušeji diagnostikovat problémy v síti, výkon připojení, nastavení Firewallu či správná funkčnost proxy serveru.

Ale závažný problém nastává v momentě, když síť monitoruje za pomocí snifferu i třetí strana, což je akt kyberkriminality.

Proto v zájmu ochrany se proti takovým typům kybernetického útoku používají v síti kryptografické mechanismy.